Skip to main content

Með því að kaupa miða á www.lavacentre.is samþykkirðu eftirfarandi skilmála:

• Eldfjalla- og jarðskjálftasetrið Lava (hér eftir nefnt „Lava-setrið“) er rekið af Lava – Eldfjalla- og
jarðskjálftamiðstöð Íslands ehf.

• Vinsamlega athugaðu þær upplýsingar sem koma fram á miðanum þínum og tilkynntu Lava-setrinu um það skriflega ef þú vilt
fá þeim breytt.

• Miðar eru því aðeins endurgreiddir að sýningunni sé aflýst. Breytist dagsetningar verður miðahafa boðin endurgreiðsla
eða annar miði með nýrri dagsetningu. Beiðnir um endurgreiðslu verður að senda Lava-setrinu skriflega eigi síðar en 28
dögum eftir hina aflýstu sýningu.

• Séu miðar keyptir og áframseldir með ágóða hefur Lava-setrið rétt til að ógilda þá fyrirvaralaust og neita handahafa
miðanna um aðgang.

• Lava-setrið undanskilur sig hvers kyns ábyrgð á meiðslum sem miðahafi kann að verða fyrir á undan sýningu, meðan á
henni stendur eða eftir hana.

• Miðahafi ber fulla ábyrgð á eigum sínum meðan á sýningu stendur.

• Áfengi, tóbak, fíkniefni og hvers kyns ólögleg efni eru bönnuð í sýningarrými og kvikmyndasal Lava-setursins.

Geymdu miðann/miðana þína á öruggum stað. Lava-setrið ber ekki ábyrgð á fölsuðum eða afrituðum miðum. Lava-setrið áskilur sér rétt til að neita handhöfum falsaðra eða afritaðra miða um aðgang og krefjast fullrar greiðslu fyrir slíka miða.